Kortom is de vereniging voor overheidscommunicatie. Zij brengen communicatieambtenaren samen en informeren hen over het communicatievak, onder andere met een jaarlijks congres. In 2017 gaat dit event door op 16 mei, in de Zebrastraat in Gent.

Als contentmarketing voor één groep relevant is, dan wel voor de overheid. Overheden hebben in hun missie de opdracht om hun bevolking zo goed mogelijk te informeren. Het is opvallend dat er nog steeds teruggevallen wordt op kortlopende campagnes, die dan misschien even de aandacht trekken, maar al even snel wegdeemsteren.

Een bijkomend probleem is het schrijnend gebrek aan entertainment. “Wat we doen is ernstig en moet ernstig gebracht worden,” hoor je wel eens. Ik herinner mij het commentaar van een communicatieambtenaar op ons voorstel voor de vernieuwing van het stadsmagazine: “we gaan er toch geen pretblad van maken!” Content van overheden moet net zoals alle andere content van bedrijven concurreren met wat de media brengen. Ook zij leveren veel inspanningen om het nieuws op zo’n attractief mogelijke manier te brengen. Doe je dat niet, dan verlies je de strijd om de aandacht.

Op het congres zullen we tonen hoe het ook anders kan.